نام و نام خانوادگی: محمدرضا صفری

متولد: بهمن ماه 1375

محل زندگی: قم، اراک

تحصیلات: کارشناسی

رشته مقطع کارشناسی: مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار

دین: اسلام