نام و نام خانوادگی: محمدرضا صفری

متولد: بهمن ماه ۱۳۷۵

محل زندگی: قم، اراک

تحصیلات: کارشناسی

رشته: مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار

دین: اسلام