ارتباط تلفنی
همراه ۱ : ۰۹۲۰۴۸۸۴۸۳۸
همراه ۲ : ۰۹۳۵۴۸۸۶۲۴۸
سامانه پیام کوتاه : ۵۰۰۰۲۰۴۰

سایر راه های ارتباطی
پست الکترونیک: cleverboy179@gmail.com
پست الکترونیک: Info@cleverboy.i
تلگرام: @cleverboy179